CHASSIEBYGGNATION

Det blir allt vanligare att vi "bara" bygger chassiet färdigt för lack. Många kunder väljer sedan att skruva ihop bilen själva.

Bilden visar byggnation av ett S40-chassie.


Hyundai-chassie som är klart för leverans till kund.
Som framgår av bilderna är konvertering till bakhjulsdrift vanligt förekommande.