BAKAXELARBETEN

Följande bakaxelarbeten utförs:
- Skränkning (De flesta org.axlar har felaktiga camber/toe-in värden. Detta justerar vi i en för ändamålet anpassad jigg)
- Montering/demontering av diff/utväxling
- Rikt av krokiga axlar
- Byggnation av kompl. axel